Monthly Archives: svibanj 2012

7. anonimni natječaj za prozni rukopis

MATICA HRVATSKA – OGRANAK OSIJEK

 Na sjednici održanoj 2. travnja 2012. godine Odjel za nakladništvo Matice hrvatske – Ogranak Osijek donijelo je odluku o raspisivanju

 7. ANONIMNOG NATJEČAJA ZA PROZNI RUKOPIS
(ZBIRKA KRATKE PRIČE, ROMAN)

 Natječaj je otvoren od 1. svibnja 2012. do  30. lipnja 2012. godine.

Na natječaj se primaju samo neobjelodanjeni cjeloviti prozni rukopisi pisani hrvatskim jezikom.
Rukopis može biti pisan pisaćim strojem ili na računalu.
Rukopis se šalje u tri primjerka.
Rukopis se ne vraća.
Nagrađeni rukopis honorirat će se s 5.000,00 Kn, tiskat će ga Ogranak Matice hrvatske Osijek u biblioteci „Književna revija“ te se pobrinuti za sve promotivne aktivnosti.
Rukopis se šalje pod šifrom od 6 znamenaka. Nigdje ne smije biti naznačeno autorovo ime i prezime ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon okončanja natječaja bit će objavljen naslov nagrađenoga rukopisa. Nakon toga se autor nagrađenoga rukopisa treba javiti sa šifrom pod kojom je rukopis prijavio te pripadajućim osobnim podacima na telefon 031/283-499.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 30 dana nakon zatvaranja natječaja na službenoj web-stranici Ogranka Matice hrvatske Osijek (www.maticahrvatskaosijek.hr) te u „Vijencu“.
Rukopise je potrebno poslati na adresu: Ogranak Matice hrvatske Osijek, Strossmayerova 1, 31000 Osijek, s naznakom: Natječaj za prozni rukopis.

Ivan Trojan
Voditelj Odjela za nakladništvo MH – Ogranak Osijek

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna, Odjel za izdavačku djelatnost