Monthly Archives: rujan 2020

Književna revija

naslovnica KR 2-3 2020

Časopis za književnost i kulturu
God. 60., br. 2-3., 2020.
Tema: 100 godina lutkarstva u Hrvatskoj

Riječ urednice

Promovirajući i nadalje Književnu reviju kao otvorenu platformu za prihvaćanje i podupiranje književnih novina, nekonvencionalnih pristupa i zanimljivih kulturnih eksperimenata, Uredništvo je časopisa s radošću i ve­likom odgovornošću pristupilo pripremi dvobroja 2-3 2020. godine. Naime revitalizacija baštinskih vrednota, poticanje očuvanja kulturnih tradicija, napose u književnom i umjetničkom prostoru, naslijeđe su Književne revije koje također nastojimo njegovati i iskazati mu zasluženu pažnju. U tom smo smislu ovaj dvobroj našeg časopisa posvetili vrijednoj obljetnici – 100 godina lutkarstva u Hrvatskoj!

Na inicijativu tajnice našeg Ogranka, Jasminke Mesarić, ujedno i ured­nice ovog dvobroja, te uz nesebičnu pomoć i poticanje članova stručnog Uredništva – Antonije Bogner-Šaban, Livije Kroflin, Petre Mrduljaš i Igora Tretinjaka – odlučeno je slavlje uveličati i našim prilogom, brojem posve­ćenim upravo toj sjajnoj obljetnici.

Na ovom je mjestu reći kako se u časopisu nalazi 19 raznorodnih tekstova znanstvenika, stručnjaka i zaljubljenika u lutkarstvo i lutkarsko kazalište, od profesionalnih kazališta do nezavisnih scena, a koje smo unutar broja posložili pokušavajući pratiti kronološki slijed razvoja lutkarstva u Hrvatskoj zadnjih stotinu godina. Znanstvenici i stručnjaci, redatelji i glumci, osnivači i producenti lutkarskih festivala unutar nacionalnih granica i izvan njih svoje su tekstove oblikovali svatko iz svog područja interesa – kako renomiranih kazališnih istraživača, tako i svjedoka vrijednih sjećanja koji u svojim tekstovima živo donose duh vremena koja su stvarala, njegovala i oblikovala lutkarstvo kakvo danas poznajemo. Naime namjera je uredništva bila tekstovima različitih diskursa donijeti osnovnu i točnu informaciju o povijesti razvoja te specifične umjetničke grane, ali i oživjeti sjećanja na počesto samozatajne pojedince i manje urbane sredine koje su prihvaćale europske i svjetske trendove u lutkarstvu, ponajprije razmišljajući o publici, o budućim generacijama kazališnih posjetitelja koje su odgajali upravo lutkarskim predstavama.

Nadamo se također kako ovaj dvobroj Književne revije posvećen lutkarstvu neće ostati tek osamljeni primjer. Sigurni smo kako može biti početnom točkom svakom tko o lutkarstvu u Hrvatskoj želi dobiti onu prvu, inicijalnu informaciju, ali i onima koji se ovim područjem odluče baviti u svojim budućim znanstvenim istraživanjima. I jednima je i drugima časopisni prostor Književne revije u tom smislu i ubuduće otvoren!

SADRŽAJ

IMPRESUM

Naš zalog za budućnost, Jasminka Mesarić

Predstavljanje Književne revije na Međunarodnom festivalu kazališta lutaka – PIF

Promocija Književne revije 2-3. 2020., Zagreb, PIF

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna

Književna revija

naslovnica KR 1-2020

Časopis za književnost i kulturu
God. 60., br. 1., 2020.
Tema: održivost

Riječ urednice

Nastanak i objavljivanje prvoga broja 60. godišta časopisa za književnost i kulturu Književna revija događaju se u veoma ozbiljnim vremenima za čovječanstvo nakon kojih će se još dugo sagledavati posljedice po život čovjeka na Zemlji u svim aspektima socio-kulturnih djelatnosti. Dok u jeku pandemije izazvane virusom COVID-19 uređujemo ovaj broj, pokušavamo misliti temu održivosti. Možda nikada aktualniju koliko u ovome trenutku (ožujak – travanj 2020.).

Naime o temi ovoga broja započeli smo razgovarati još u prosincu prošle godine, prikupljajući ideje i kreativne poticaje stručnjaka iz različitih pod­ručja znanosti, kulture i umjetnosti. Održivost u kulturi i održivost kulture primarni su pravci u kojima promišljamo ovaj broj časopisa. Dakako, u najširem smislu pojma kulture i prema svim rukavcima održivoga razvoja. Znanost i kultura, a time i umjetnost, prostori su unutar kojih je potrebno poticati, afirmirati i podržati punktove suradnje te javno prezentirati zajed­ničke učinke. I u tome je smislu Književna revija otvorena platforma zdravim novim idejama, nekonvencionalnim pristupima i zanimljivim kulturnim eksperimentima jer, stavljajući u fokus održivost kulture, naglašavamo činjenicu da održivi razvoj bez kulture nije moguć. Iz kulturnih politika Europske Unije razvidno je dvosmjerno poimanje kulture – i kao cilja i kao sredstva društvene transformacije. No na koji će se način odgovoriti na izazove (post)globalizacijskoga doba u kojemu živimo, pa i u području kulture, tek nam je vidjeti…

U prvome dijelu ovoga broja časopisa donosimo četiri teksta kojima autori, svaki iz svoje znanstvene, umjetničke te poduzetničke pozicije, promišljaju temu održivosti, i iz teorijske, i iz praktične perspektive. Drugi smo dio rezervirali za književne i prijevodne priloge, te esejističke zapise, kojima zaokružujemo prvi broj 60. godišta.

SADRŽAJ

IMPRESUM

 

 

 

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna