Ružica Pšihistal

slika_matica (3)Ružica Pšihistal rođena  je 17. kolovoza 1966. u Vinkovcima, zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje u znanstveno-nastavnome zvanju redovite profesorice predaje na Katedri za hrvatsku književnost.  Diplomirala je na studiju Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tezom o mitskim pričama u filozofskim dijalozima Frane Petrića i doktorirala tezom o alegorijskim strukturama u Marulićevim biblijskim spjevovima (Davidijadi, Juditi i Suzani). Objavila je četiri znanstvene knjige i devedeset znanstvenih i stručnih radova u znanstvenoj i stručnoj periodici te u zbornicima sa znanstvenih skupova. Glavna je urednica novopokrenutoga časopisa Filozofskoga fakulteta Anafora – časopis  za znanost o književnosti. Članica je Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika.

Leave a Comment

Objavljeno pod Nekategorizirano

Comments are closed.