Monthly Archives: ožujak 2013

Na satu s Maticom hrvatskom

Nakon što je u protekle dvije godine priredio ciklus predavanja domaćih i stranih kroatista namijenjenih građanstvu, Odjel za hrvatski jezik osječkoga Ogranka Matice hrvatske pokreće program namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola pod nazivom Na satu s Maticom hrvatskom. Do kraja ove školske godine, u ožujku, travnju i svibnju, članovi će Odjela ponuditi osječkim školama na izbor neku od 12 tema vezanih za povijest hrvatskoga jezika, ulogu i razvoj pisma, slavonski dijalekt, slavonsku leksikografiju i frazeologiju, novotvorenice, proširivanje rječničkoga blaga te iskazivanje moći i manipulacije u javnom jeziku. Predavanja u sklopu spomenutog programa održat će sedam profesora, asistenata i doktoranada Filozofskoga fakulteta: Tena Babić Sesar, Vera Blažević Krezić, Silvija Ćurak, Domagoj Kostanjevac, Branko Kuna, Milica Lukić i Ana Mikić Čolić. Svrha je predloženih predavanja proširiti učenicima spoznaje o ulozi hrvatskoga jezika u izgradnji nacionalnoga identiteta, tragovima prošlosti u jeziku, ali i stvaranju predodžbe o stvarnosti pomoću jezika. Osim toga, zadaća je svakoga od predavača približiti djelovanje Matice hrvatske, najstarije nacionalne kulturne ustanove te tako među mladima „unovačiti“ simpatizere i buduće članove. Podsjetimo, prigodom njezina osnutka u veljači 1842. prvi je predsjednik tadašnje Matice ilirske, grof Janko Drašković izjavio: – Najpoglavitija svrha društva našega jest: nauku i književstvo u našem narodnom jeziku razprostranjivati i priliku mladeži našoj dati, da se domorodno izrazi.

dr. sc. Branko Kuna, izv. prof.
voditelj Odjela za hrvatski jezik

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna, Odjel za hrvatski jezik