Anđelkova rasprava o komunikaciji

Efektnim i zanimljivim videoperformansom nazvanim “Diptih/triptih” doc. art. Anđelka Mrkonjića, održanim u Laboratoriju za medijsku kulturu, počeo je program Odjela za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku koji se održava u sklopu Dana Matice hrvatske – ogranak Osijek.

Intrigantan postav uključivao je projekciju dva videouratka te postament s knjigom, prigodno nazvanom „Ne>vidljiva knjiga“, kao zbirkom ili objektom hipervizualizirane poezije pisane crnim flomasterom na paus papiru, koju su posjetitelji mogli listati. Oba videorada projicirana su paralelno u istom trajanju od tri minute, vrteći se u tzv. petlji (loop). Knjiga je pak podrazumijevala interakciju s publikom, uvlačeći gledatelja u složenu semantiku komunikacije s poetskim, odnosno likovnim tekstom.

Dva videorada nose nazive “Dnevni poetski krajolik” i “Noćni poetski krajolik”. Drugi je snimljen u dvorištu Mrkonjićeve kuće, referirajući se na strategiju osobnog, intimnog, individualnog čitanja u različitim smjerovima (okomito, dijagonalno, spiralno) i ulaženja u tekst. Dnevni poetski krajolik, pak, referira se na slušatelja/čitatelja, a snimljen je na Trgu Ante Starčevića, odnosno na balkonu hotela Central te podrazumijeva javnu komunikaciju/čitanje. T. Levak

Leave a Comment

Objavljeno pod Naslovna, Odjel za interdisciplinarnu kulturu

Comments are closed.