Književna revija dvobroj 2 – 3 za 2021. godinu

revija 2-3 2021, naslovnica

Poštovani suradnici, čitatelji i prijatelji časopisa za književnost i kulturu Književna revija osječkoga Ogranka Matice hrvatske, pred vama je dvobroj 2 – 3 za 2021. godinu, a s obzirom na okolnosti u kojima živimo zaključili smo kako termin hrabrost, kao tema ovoga dvobroja, simbolički predstavlja sadržaj koji ćemo ponuditi u novome broju našega časopisa.

Prije svega, nakana je ovim brojem obilježiti 50. godišnjicu Hrvatskog proljeća te 3o. godišnjicu od osamostaljenja Republike Hrvatske. I za jedno su i za drugo bili potrebni ponajprije politička hrabrost, državnička mudrost, ali i zajedništvo i neustrašivost hrvatskoga naroda. Vjerujemo kako će tekstovi pristigli na temu obilježavanja ovih dvaju za cjelokupno hrvatsko društvo značajnih obljetnica dodatno doprinijeti poznavanju, razumijevanju te poštovanju spram aktera i događaja iz suvremene nacionalne povijesti, a na korist ponajprije mladim generacijama koje danas odrastaju u slobodnoj i neovisnoj zemlji.

Temu hrabrosti time ne iscrpljujemo, već otvaramo časopisni prostor za raznorodna ostvarenja, prve „hrabre” pokušaje književnoga stvaranja, tekstove koji nas sve mogu ohrabriti u ovim nesigurnim i po zdravlje i život opasnim vremenima.

U izvrsnome tematu donosimo priloge suvremenih hrvatskih povjesni­čara poput Miroslava Akmadže, Domagoja Tomasa i Marijane Bošnjak te Branimira Jankovića, zatim filologa i kulturologa Zlatka Kramarića, novinara i teologa Tomislava Šovagovića, književnika i kulturnoga djelatnika Mirka Ćurića te etnomuzikologinje Miroslave Hadžihusejnović-Valašek.

Književni dio ovoga dvobroja Književne revije donosi poeziju Katarine Čeliković, Peje Šimića, Gordane Kurtović, Petra Eleza, Marijane Kaurin, Anđelka Kovačevića i Vinka Juzbašića te prozu Sanje Beraković i Stijepe Mijovića Kočana. Esejistički dio obogatili su teatrološki prilozi Aide Alagić, Ljubomira Stanojevića, Luke Huzjaka, Teodore Vigato i Borisa Čuturića.

Leave a Comment

Objavljeno pod Naslovna

Comments are closed.