Category Archives: Izdavaštvo

KNJIŽEVNA REVIJA “Prijelaz” 4/2019.

20200205_091929 KNJIŽEVNA REVIJA

Tema: Prijelaz

cijena: 50,00 kn

br.str.: 151

uvez: meki

dimenzija: 15 x 22cm

god. izdanja: 2019.

broj: 4

izdavač: Ogranak Matice hrvatske Osijek

                                         mjesto: Osijek, ISSN: 1330-1659

                                         područje: književnost, kultura

„Književna revija“, god. 59., br. 4., Ogranak Matice hrvatske Osijek, Osijek, 2019., 151 str.

Tema: PRIJELAZ

RIJEČ UREDNICE

Na mjestu razgraničenja dvaju godišta časopisa, na samome pragu ulaska u šesto desetljeće objavljivanja, završni broj 59. godišta Književne revije naslovili smo upravo  ̶  prijelaz. Jer, stvarnim i simboličnim prijelazima premreženi su tekstovi koje u ovome broju objavljujemo. Drugim riječima, pred nama su: simbolični čin prelaska u nove prostore osobnih sloboda i novih kreativnih potencijala, kao i mjesto na kojemu se prelazi iz jednoga egzistencijalnog stanja u drugo, nadograđujući osobne kvalitete i obogaćujući svakodnevicu, zatim mjesto gdje se dodiruju granice, bilo tematske ili žanrovske, ili gdje se jedan pogled, jedan dodir ili osmijeh polagano pretapa s onim drugim…

Broj otvaramo tematom Katedre za hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku posvećenim prof. dr. sc. Ljiljani Kolenić povodom umirovljenja. U nastavku donosimo tematski raznovrsnu esejistiku koja nudi uvide u neke kulturnopovijesne aspekte zapadnjačkoga predstavljanja kineskoga svijeta, optiku Johana Huizinge u kritici modernoga svijeta, odnos Matoša i glazbe, obljetnički tekst o radu i intendanturi Zvonimira Ivkovića, umjetnički rad osječke glumice Vlaste Ramljak, zapise o Osijeku gradskoga kroničara Rade Kovačevića te intrigantna zapisivanja Mate Sušca. Trima recenzijama zaključujemo 4. broj Književne revije za 2019. godinu.

Radovat će nas ako ćete časopis za književnost i kulturu Ogranka Matice hrvatske Osijek pratiti i u godini koja slijedi, a povjerenje svojih čitatelja nastojat ćemo i nadalje opravdavati – novim brojevima, zanimljivim i aktualnim sadržajima te predanim uredničkim radom.

 

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

KNJIŽEVNA REVIJA “Strujanja ” 2-3/2019.

20200205_092205 KNJIŽEVNA REVIJA

TEMA: Strujanja

cijena: 50,00 kn

br. str.: 199

uvez: meki

dimenzija: 15 x 22 cm

god. izdanja: 2019.

broj: 2-3

izdavač: Ogranak Matice hrvatske Osijek

mjesto: Osijek, ISSN:-

područje: književnost, kultura

„Književna revija“, god. 59., br. 2-3., Ogranak Matice hrvatske Osijek, Osijek, 2019., 199 str.

tema: STRUJANJA

RIJEČ UREDNIKA

Kontinuirana pregnuća na književnom, umjetničkom te inim kulturnim poljima, Ogranak Matice hrvatske Osijek nastavlja i neprekinutim objavljivanjem časopisa Književna revija, čiji je dvobroj 2-3 godišta 59. pred vama. Promišljanje časopisnoga prostora kao svojevrsne platforme za okupljanje kreativnih i naprednih autorskih nastojanja, poticanje afirmativnog, ali kritičkog i nadasve dinamičnog uredničkog nerva te neprestano i uporno isticanje sveukupnih vrijednosti hrvatske kulture, jezika, umjetnosti i znanosti temeljci su na kojima će se uznastojati i ubuduće.

Na dobro utabanim stazama promicanja nacionalne umjetnosti i kulture, posebice i one regionalnoga predznaka, pripremili smo i dvobroj na temu strujanja, a u kojem donosimo aktualni trenutak, pregled suvremenih kretanja po književnome polju. Dinamika fluida književne riječi promjenjive je brzine, stvara turbulencije, uzburkava duh, kreira vrtloge mišljenja: poezija književnika Josipa Cvenića, pjesme Valentine Ceranić, kratke proze pisca i urednika Mirka Ćurića, izbor iz poezije i proze književnice Tee Gikić, puto-pisanja (post)oulipovke Jasne Horvat, ulomak iz romana u nastajanju autorice Jadranke Ivandić Zimić, poglavlje iz fantasy romana mladoga Tomislava Marijanovića, priče i pjesma plodne autorice Ana-Marije Posavec, kratke prozne forme ovjerenoga romanopisca Adama Rajzla, proza produktivne mlade autorice Paule Rem, kratke priče Vladimira Rismonda nastale prema motivima iz suvremene hrvatske likovne umjetnosti te ulomak iz romana Gorana Živkovića, također autora mlađe generacije.

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Pilić, Šime

20190916_115346

Osječke sociološke teme

cijena:  100,00 kn

br.str.: 150

uvez: meki

dimenzija: 13 x 19,5 cm

god.izdanja: 2019.

izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Osijeku

mjesto: Osijek

ISBN: 978-953-242-134-7

                             područje: sociološka studija

Djelo je izvorno, kako svojom tematikom tako i autorovim pristupom. Autor ukazuje na aktualne probleme hrvatskog društva koji su isprepleteni u samoj mijeni društva, društvenom razvoju. Analizira ih kroz aktualne procese deruralizacije i detradicionalizacije, kroz istraživanje regionalnih razlika i uvjetovanosti promjena, kroz učinke utjecaja globalnih integracijskih procesa na otvaranje hrvatskog društva i migracijske promjene. Uz te otvara i temu nastavničke profesije i novih odnosa u obrazovanju, koja je svakom društvu izuzetno važna, ali istovremeno i neprimjereno vrednovana. Stil pisanja odlikuje preglednost i jasnoću u polazišnim analizama, kao i u donošenju zaključaka. Knjiga Osječke sociološke teme vrijedan je doprinos boljem razumijevanju tranzicije hrvatskog društva. Ne samo da su se dogodile zasebne promjene poput promjene sela vezane uz modernizaciju, promjene navika vezane uz napuštanje tradicije, demografske promjene vezane uz migracije, gospodarske promjene vezane uz prijelaz na tržišnu ekonomiju i sl. već se dogodila promjena identitetu hrvatskog društva.

                  dr.sc. Antun Šundalić, red. prof. u trajnom zvanju

(…) Knjiga Šime Pilić predstavlja originalni doprinos hrvatskoj sociologiji, ali i društvenim znanostima u cjelini. Crvena nit koja se provlači knjigom predstavlja bogato sociološko iskustvo i znanje autora koji prikupljene podatke čini životnim i stavlja ih u jasan teorijski kontekst, obogaćujući čitatelja i potičući ga na sociološku refleksiju. Podatci stoga nisu, kako se to ponekad događa kod istraživača u društvenim znanostima, skup činjenica za koje je teško odrediti zašto su važne i zašto ih je istraživač uopće prikupio, nego čine jedinstvo sa sociološkim teoretiziranjem te analitičkim i svakodnevnim uvidom u temeljne procese koji se pred našim očima odvijaju u hrvatskome društvu. Stoga se knjiga čita lako, ali i s osjećajem da se bavi onim temama o kojima ovisi daljnji društveni razvoj, a možda i demografski i kulturni opstanak hrvatskog društva.

                                                                                                                                                                      dr.sc. Željko Pavić, izv. prof.

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Jendričko, Slavko

20190916_120844Prazne cipele

cijena:  100,00 kn

br.str.: 107

uvez: meki

dimenzija: 14 x 20,3 cm

god.izdanja: 2019.

izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Osijeku

mjesto: Osijek

ISBN: 978-953-242-135-4

                                                            područje: poezija

u najboljim godinama

vremena diktature kopija plača

Ali najsnažniji odjek imaju

prazne cipele

u kojima sam prohodao

kozmički mrak

od tebe do sebe stigavši

u privid sna čuvara sjena

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

KNJIŽEVNA REVIJA “Kreacija” 1/2019.

20190916_121039 KNJIŽEVNA REVIJA

Tema: Kreacija

cijena: 50,00 kn

br.str.: 104

uvez: meki

dimenzija: 15 x 22cm

god. izdanja: 2019.

broj: 1

izdavač: Ogranak Matice hrvatske Osijek

                                         mjesto: Osijek, ISSN: 1330-1659

                                         područje: književnost, kultura

„Književna revija“, god. 59., br. 1., Ogranak Matice hrvatske Osijek, Osijek, 2019., 104 str.

tema: KREACIJA

 

Sažetak

Prvi broj „Književne revije“ u 2019. godini rađen je u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku na kojoj se u travnju održala panel diskusija renomiranih hrvatskih stručnjaka vezanih uz prostor kreativne industrije o gospodarskim, znanstvenim i umjetničkim implikacijama i potencijalima kulturne i kreativne industrije. „Revijina“ Kreacija donosi priloge svih sudionika diskusije koji su referirali o gotovo svim sektorima kreativne industrije  žanrovski su formirani u obličjima: Arhitekture, Audiovizualne umjetnosti, Baštine, Dizajna, Glazbe, Izvedbenih umjetnosti, Nakladništva, Medija, Oglašavanja i tržišnih komunikacija, Primijenjene umjetnosti, Računalnih igara i novih medija i Vizualne umjetnosti:

Jasna Horvat: KRUŽNOST U KREATIVNOJ INDUSTRIJI

Dina Begović i Gordana Lesinger: DIZAJN KAO DIO KONFEKCIJE I UNIKATNI IZRIČAJ KREATIVACA

Marija Šain: GLAZBENA INDUSTRIJA I INDUSTRIJA DOGAĐANJA

Igor Mavrin i Marina Biuklić: TRENDOVI DIGITALIZACIJE KULTURNIH SADRŽAJA I INDUSTRIJE RAČUNALNIH IGARA – GLOBALNA, NACIONALNA I REGIONALNA PERSPEKTIVA

Igor Mavrin i Petra Ćurčić: BUDUĆNOST KREATIVNOG SEKTORA JE U UMREŽAVANJU I ZAJEDNIČKIM INICIJATIVAMA PROFESIONALACA

Katica Šubarić: SUVREMENE SCENSKE UMJETNOSTI I FILMSKA INDUSTRIJA

Marina Čepo i Doris Lučinger: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO – IZAZOVI JEDINSTVENOG DIGITALNOG TRŽIŠTA EU

Marta Borić Cvenić, Srđan Popović i Ana-Marija Gerić: KULTURNI I KREATIVNI TURIZAM

Tomislav Levak i Antonela Verković: IZDAVAŠTVO, NAKLADNIŠTVO I MEDIJI

Iva Buljubašić i Stella Čenan: DIZAJN I OGLAŠAVANJE

Drugi dio „Revijina“ uvodnika u 2019. godinu donosi kraći izbor Zoltána Medvea iz moderne mađarske novelistike koji do danas nije nikada bio preveden na hrvatski jezik. Medve je izabrao i preveo novele u suradnji sa studentima hungaristike na osječkom Filozofskom fakultetu. Riječ je o kultnim mađarskim autorima i njihovim djelima:  

GÉZA CSÁTH: PEĆ (A kályha), ŽABA (A béka), PRIČE S LOŠIM ZAVRŠETKOM (Mesék, amelyek rosszul végződnek): Prva priča (Első mese), Treća priča (Harmadik mese)

MIKLÓS MÉSZÖLY: ISTRAGA (1) (Nyomozás (1)), ISTRAGA (4) (Nyomozás (4))

                                                                                                                                                                                Ivan Trojan

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Bjedov, Vesna

New Doc 2019-02-20 11.11.16_1Učenik u nastavi hrvatskog jezika

cijena:  150,00 kn

br.str.: 190

uvez: tvrdi

dimenzija: 17,5 x 24,8 cm

god.izdanja: 2019.

izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Osijeku

mjesto: Osijek

ISBN: 978-953-242-133-0

  područje: metodički priručnik

Knjiga Učenik u nastavi hrvatskog jezika namijenjena je studentima Hrvatskog jezika i književnosti nastavničkog smjera, nastavnicima i učiteljima hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama.

prof.dr.sc. Ana Pintarić

 

Dragocjeni su dobiveni rezultati prikazanih istraživanja o mjestu i ulozi učenika u nastavi hrvatskog jezika. Osobito su dragocjena učenikova kritička promišljanja koja autorica sustavno i temeljito objavljuje, napose ono o kvaliteti nastavnog procesa u kojem učenici (ne)sudjeluju.

prof.dr.sc. Karlo Visinko

 

Znanstveni se doprinos očituje u suvremenu i inovativnu pristupu temi, aktualnim istraživačkim pitanjima, rezultatima provedenoga istraživanja te obuhvatnu i utemeljenu uvidu o učeniku u nastavi hrvatskoga jezika koji zasigurno može pridonijeti uređivanju nastave tog nastavnog područja.

izv.prof.dr.sc. Jadranka Nemet Jajić

 

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Zbornik radova

New Doc 2019-02-14 11.07.48_1Zbornik radova sa skupa o povjesničaru i arhivistu Stjepanu Sršanu „Život i djelo prof.dr.sc. Stjepana Sršana“

cijena:           kn

br.str.: 229

uvez: tvrdi,

dimenzija: 17,5 x 25 cm

god.izdanja: 2018.

ISBN: 978-953-242-130-9

mjesto: Osijek

izdavač: Matica hrvatska Ogranak Osijek,

Državni arhiv u Osijeku,

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek,

Društvo za hrvatsku povjesnicu u Osijeku

Prof. dr.sc. Stjepan Sršen – društveni angažman u upravnim tijelima Osječko – baranjske županije 1995. – 1997.

Sažetak

Dr.sc. Stjepan Sršan, uz svoj primarni angažman kao znanstvenika, ravnatelja tadašnjeg Povijesnog arhiva u Osijeku, ali i predsjednika Hrvatsko-njemačkoga društva Podružnica Osijek  i aktivnog člana Ogranka Matice hrvatske u Osijeku, u godinama rata i poraća bio je i društveno angažiran u županijskim odborima i tijelima Osječko-baranjske županije doprinijevši na taj način, u vrlo složenim i ključnim godinama za daljnji razvoj Osijeka i Županije, realizaciji nezanemarivoga broja projekata te pokretanju društvenih promjena i procesa kojima smo i danas svjedoci.

Ivica Završki

Bibliografija radova prof.dr.sc. Stjepana Sršana

Sažetak

Prof.dr.sc. Stjepan Sršan većinu svoga radnog vijeka proveo je u Državnom arhivu u Osijeku, što mu je omogućilo da svoj znanstveni interes usmjeri na izvorno istraživanje povijesti Osijeka i istočne Hrvatske. Objavio je veći broj knjiga, monografija, prijevoda i znanstvenih radova.

Ovom bibliografijom autorica je obuhvatila radove objavljene od 1978. pa sve do smrti 2014. godine.

Bibliografske jedinice podijeljene  su prema vrsti publikacije, unutar kojih su radovi poredani kronološkim redom prema godini objavljivanja.

Ljiljana Arambašić

 

 

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Smith, Edgar F.

Kratki_susreti_s_pogledom-277_mediumKratki susreti s pogledom, kronike

cijena: 100,00 kn

br.str.: 251

uvez: meki

dimenzija: 14,3 x 20 cm

god. izdanja: 2018.

izdavač: Ogranak Matice hrvatske Osijek

mjesto: Osijek

ISBN: 978-953-242-131-6

  područje: književnost

Književnika šetača poznaju sve osječke ulice, trgovi i parkovi pa mu već izdaleka domahuju.

Njegovim stazama možeš i ti lako proći. Spustiš se iz Strossmayerove do obale gdje možeš zateći književnika na Kompi kako uz kavu pozdravlja Dravu, osluškujući Zoološki i Neptun. Onda kreneš desno Promenadom pored starog krova blizu Vikarijata do Vodenice i Galije, pored Bijele lađe koje više nema, i dalje pored Kapetanije i Brooklyna, popričaš s starim Picassom, te pored Uranije, Lumiera, i Zdenca skreneš prema Drven – gradu. A to sve da bi izbio na Europsku aveniju i smješkajući se zagledao prema Donjem gradu jer – umjesto nebodera i visokih zgrada koje su u velikom broju niknule preko puta Remize pa ti čak i zaprečuju pogled – ti se smješkaš – jer umjesto tih nebodera vidiš Mali Pariz, kojeg odavno nema, i Kalvariju, koje više nema…I znaš da će književnik nastaviti dalje starom Donjikom do kompe i komparoša Kolenca gdje samo stari Osječani i danas čuju dječju graju, koje više nema, i samo oni osjete vonj Kožare, koje više nema…

Književnika poznaju svi kafići, galerije, muzeji, knjižare, spomenici, usamljene i oronule bivše tvornice, napuštene i zapuštene zgrade…

Ana Pintarić

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Papić, Tone; Valenčić, Božica

Hrvatsko_narodno_kazalište_u_Osijeku_povijest_zgrade-276_mediumHrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Povijest zgrade / monografija

cijena: 190,00 kn

str.: 91

uvez: tvrdi

 dimenzija: 24,8 x 29 cm

godina izdanja: 2018.

 

 

izdavač: Matica hrvatska Ogranak Osijek,

                   Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Mjesto: Osijek,

ISBN: 978-953-242-129-3

 područje: arhitektura, kazališna umjetnost, kazalište, monografija, povijest

IZVODI IZ RECENZIJE

Kazalište su njegovi ansambli i svi oni ljudi koji tim ansamblima stoljeće i pol na istoj adresi na različite načine omogućuju nastupe na osječkoj kazališnoj pozornici. Svi oni zajedno čine osječku  „kazališnu obitelj“ koja ima svoje rodonačelnike, generacije koje su minule i generacije koje danas žive i čine osječko kazalište. Ta „kazališna obitelj“ već stoljeće i pol u Osijeku ima i svoj dom zgradu koju suvremene Osječanke i Osječani jednostavno nazivaju „HNK“. Danas taj kazališni dom ima i svoju reprezentativnu monografiju koju objedinjuje povijest očuvanu u arhivu, mijene vidljive i skrivene u arhitekturi te konzervatorske studije o stanju, vrijednostima koje se moraju očuvati i procjenama što se smije mijenjati. Dom svake obitelji je njezin vidljiv traga u prostoru i vremenu, a dom osječke „kazališne obitelji“ kao njezin vidljiv trag iz prostora i vremena prenosimo u otisnutu riječ i sliku u ovoj trajno vrijednoj monografiji…

Dr.sc. Dražen Kušen

 

…Lijepo je u ovoj knjizi čitati stoljeće i pol dug životopis zgrade esekerskog teatra. Tako su ga nazvali u začetku postojanja njegovi dobročinitelji i dioničari: slavonski plemići, bankari, trgovci, industrijalci. To je dragocjen podatak: teatar nije gradio ni car ni država, već građani ponosnog Sjedinjenog grada Osijeka. I to ne u administrativnoj povijesnoj jezgri Nutarnjeg grada okruženoj impresivnim bedemima, već negdje na periferiji novog građanskog grada uz sokak Divljeg čovjeka. Sa teatrom usput su sagradili i Kasino  kao ekskluzivnu mušku poslovno-zabavno oazu. A i plesnu dvoranu za promociju šiparaca i šiparica….

… Knjiga je detaljno i stručno obradila dva čudesna događanja zgrade Osječkog kazališta kao vjerne pratnje usuda sugrađana. Povijest grada utkana je u povijest zgrade kazališta, ali i povijest zgrade kazališta slikovita je pozornica duše grada. Viktor Hugo je to ljepše rekao: Upravo se u kazalištu oblikuje duša javnosti…

akademik Andrija Mutnjaković

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo

Cvenić, Josip

 

Sablasti_nad_dvorcem-275_mediumSablasti nad dvorcem

cijena: 150,00 kn

br.str.: 150

uvez: meki

dimenzije: 12,5 x 20 cm

god. izdanja: 2018.

 izdavač: Matica hrvatska Ogranak Osijek

 mjesto: Osijek, ISBN: 978-953-242-128-6

 područje: književnost, roman

Nakon smrti baruna Gustava Prandaua – posljednjeg muškog člana obitelji Hilleprand von Prandau, nasljeđuju ga grofovi Normann-Ehrenfels i upravljaju vlastelinstvom sve do njegova ukinuća 1945. godine.

Izniman je doprinos društvenom, kulturnom i prosvjetnom životu Valpovštine grofa Rudofa Normanna, ali i njegove supruge Julijane. Uz supruga, istaknutog dobrotvora i poticatelja društvenog i kulturnog života Valpova i Osijeka, i sama je doprinijela osnutku Hrvatske čitaonice u Valpovu, Glazbene škole, Hrvatskog pjevačkog društva Katančić. Baštineći u svom roditeljskom domu, mnoge navike kulturnog i intelektualnog miljea promicala i novoj okolini. Naslijedila je vrijednu zbirku svojih predaka, napose umjetničku, ali i knjižničnu i glazbenu ostavštinu baruna Prandaua. Stari grof Rudolf I umire teško bolestan 1942. godine.

Nakon rata dvojica sinova vraćaju se u Valpovo, no komunističke vlasti ih smještaju u logore, starijeg Berksa u Valpovo, a mlađeg u Osijek. Stariji umire nakon mjesec dana u logoru u Valpovu.

U dvorcu, koji više nije njezin ostaje stara grofica Julijana. Nije željela napustiti Valpovo i imanje. U valpovačkom je dvorcu nakon oslobođenja otvoren dječji dom „Milan Stanivuković“. Ironijom sudbina grofica Julijana Normann biva okružena napuštenom djecom, jednako tako napuštena i ostavljena – majka 1955. godine konačno je dobila putovnicu te odlazi u Austriju u Rothenthurm. Ondje umire 1959. godine.

Nakon 223 godine postojanja, nacionalizacijom je ukinuto Valpovačko vlastelinstvo.

Povijesno čvrsto utkano u slavonsku i hrvatsku gospodarsku, društvenu, a napose kulturnu povijest, te su godine ishodišta za prepoznavanje, tumačenje i vrednovanje naše tradicije.

 

Komentiraj

Objavljeno na Izdavaštvo