Domagoj Tomas

IMG_2553Domagoj Tomas rođen je 1987. u Osijeku. 2005. upisuje preddiplomski dvopredmetni studij povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, koji završava 2008., dok 2010. završava diplomski studij istoga usmjerenja na istom fakultetu. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je doktorirao 2016. Od 2012. asistent je na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 2016. poslijedoktorand na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su crkveno-državni odnosi u 20. st., povijest hrvatskoga političkog iseljeništva i lokalna povijest. Objavljuje znanstvene, stručne i publicističke članke u domaćim i stranim časopisima te s izlaganjima sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Alumni kluba FFOS-a te predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Leave a Comment

Objavljeno pod Nekategorizirano

Comments are closed.