Književna revija

naslovnica KR 1-2020

Časopis za književnost i kulturu
God. 60., br. 1., 2020.
Tema: održivost

Riječ urednice

Nastanak i objavljivanje prvoga broja 60. godišta časopisa za književnost i kulturu Književna revija događaju se u veoma ozbiljnim vremenima za čovječanstvo nakon kojih će se još dugo sagledavati posljedice po život čovjeka na Zemlji u svim aspektima socio-kulturnih djelatnosti. Dok u jeku pandemije izazvane virusom COVID-19 uređujemo ovaj broj, pokušavamo misliti temu održivosti. Možda nikada aktualniju koliko u ovome trenutku (ožujak – travanj 2020.).

Naime o temi ovoga broja započeli smo razgovarati još u prosincu prošle godine, prikupljajući ideje i kreativne poticaje stručnjaka iz različitih pod­ručja znanosti, kulture i umjetnosti. Održivost u kulturi i održivost kulture primarni su pravci u kojima promišljamo ovaj broj časopisa. Dakako, u najširem smislu pojma kulture i prema svim rukavcima održivoga razvoja. Znanost i kultura, a time i umjetnost, prostori su unutar kojih je potrebno poticati, afirmirati i podržati punktove suradnje te javno prezentirati zajed­ničke učinke. I u tome je smislu Književna revija otvorena platforma zdravim novim idejama, nekonvencionalnim pristupima i zanimljivim kulturnim eksperimentima jer, stavljajući u fokus održivost kulture, naglašavamo činjenicu da održivi razvoj bez kulture nije moguć. Iz kulturnih politika Europske Unije razvidno je dvosmjerno poimanje kulture – i kao cilja i kao sredstva društvene transformacije. No na koji će se način odgovoriti na izazove (post)globalizacijskoga doba u kojemu živimo, pa i u području kulture, tek nam je vidjeti…

U prvome dijelu ovoga broja časopisa donosimo četiri teksta kojima autori, svaki iz svoje znanstvene, umjetničke te poduzetničke pozicije, promišljaju temu održivosti, i iz teorijske, i iz praktične perspektive. Drugi smo dio rezervirali za književne i prijevodne priloge, te esejističke zapise, kojima zaokružujemo prvi broj 60. godišta.

SADRŽAJ

IMPRESUM

 

 

 

Leave a Comment

Objavljeno pod Naslovna

Comments are closed.