Daily Archives: 8. studenoga 2017.

Poziv na književnu večer posvećenu književniku Stjepanu Tomašu i predavanje doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić, Jezik iza jezika – kada riječi obilaze oko stvari kao „mačka oko vruće kaše“

pozivnica predavanje_vikarijat_fb

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna

Predavanje dr. sc. Marijane Borić o Faustu Vrančiću

Vrančić je potvrdio da je moguće suglasje humanističkih i tehničkih znanosti u brizi i na dobro čovjeka

Ogranak Matice hrvatske u Osijeku i Institut za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II.” obilježili su 400. obljetnicu smrti Fausta Vrančića popularno-znanstvenim predavanjem Suvremenost djela Fausta Vrančića dr. sc. Marijane Borić, koje je održano u pastoralnim prostorima Vikarijata Osijek.

Marijana Borić, znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti HAZU i voditeljica projekta “Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu”, koja je već održala mnogobrojna zapažena predavanja o Vrančiću, nedavno u Pragu i Pečuhu, znalački je i nadahnuto predstavila Vrančićev život i djelo, s posebnim osvrtom na kulturno-povijesni kontekst Vrančićeva vremena i aktualnu suvremenost te primjenjivost tehničkih izuma izloženih u njegovu kapitalnom djelu renesansne tehnike “Machinae novae”.

Predavanje su pratili zanimljivi i vrijedni slikovni prilozi, od kojih je zasigurno najpoznatiji Vrančićev izum padobrana (“letećeg čovjeka”). Vrančić je bio pravi renesansni čovjek, polihistor koji se bavio različitim područjima znanosti i znanja, kao što su leksikografija, filozofija, teologija, tehničke znanosti, potvrđujući mogućnost harmoničnoga suglasja između humanističkih i tehničkih znanosti u brizi i na dobro čovjeka. To je Vrančićeva poruka i za naše vrijeme.

On je također reprezentant kršćanskoga humanizma i u svim je njegovim djelima ustrajna kršćanska misao, istaknula je predavačica, upozorivši na vrijednost Vrančićeva spisa “Kršćanska etika” preporučivši ga za prijevod na hrvatski. Vrančićev Rječnik pet najuglednijih europskih jezika, u koji je, uz latinski, talijanski, njemački, mađarski, uvrstio i hrvatski (dalmatinski), kao prvi reprezentativni tiskani rječnik hrvatskoga jezika i njegov prozni spis “Život nikoliko izabranih divic” prikazuju Vrančića u njegovoj intelektualnoj i emotivnoj zauzetosti za hrvatski jezik u tada iznimno teškom vremenu, po mnogo čemu nalik današnjemu.

Faust Vrančić, pripadnik ugledne šibenske obitelji i najviših intelektualnih, diplomatskih i crkvenih krugova Europe nije zaboravio odakle dolazi i kamo pripada. Predavanje su s posebnim zanimanjem pratili učenici Graditeljsko-geodetske škole u Osijeku, inače polaznici Međunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture koja se u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Osijeku održava na otoku Prviću, Faustovu otoku djetinjstva i mjestu njegova vječnog počivališta. N.Vekić

Izvor: Glas Slavonije (petak, 3.11.2017.)

Komentiraj

Objavljeno na Naslovna