Category Archives: Nekategorizirano

Jasna Horvat

2019 Jasna HorvatJasna Horvat, kulturna je teoretičarka, sveučilišna profesorica, multimedijska umjetnica, pjesnikinja i spisateljica. Književne tekstove objavljuje od početka milenija, a njezin prozni opus 2016. godine akademkinja Dubravka Oraić Tolić odlikuje nazivom „ars Horvatiana“.

Riječ je o osam konstrukcijskih romana ostvarenih tijekom proteklih deset godina primjenom ograničenja preuzetih iz gramatike (Az i Bizarij), matematike (Auron, Alikvot, Vilikon i Vilijun), kemije (Atanor) te društvenih igara (OSvojski). Roman Az (Naklada Ljevak 2009.) nagrađen je prestižnom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine. Jasna je Horvat dobitnicom Pečata grada Osijeka (2011.) za osobita ostvarenja na području književnosti, Državne nagrade za znanost (2016.) te nagrade FUL kulturno kojom je Superbarnds nagradio Happening Vilijun temeljen na njezinu romanu Vilijun (Naklada Ljevak 2016.) kao najbolje brendirani događaj u kulturi.

 

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Ivan Trojan

ivan trojanIvan Trojan je rođen 25. ožujka 1979. godine u Osijeku. Godine 1997. upisuje Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost. Godine 2004. upisuje Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike – Hrvatska književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2006. upisuje Poslijediplomski doktorski studij kroatistike – Hrvatska književnost na istom visokom učilištu. Godine 2012. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstvenog polja Znanost o umjetnosti te je iste godine izabran i u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Trenutno ga nastavne obveze na Filozofskom fakultetu u Osijeku vežu uz kolegije Nova hrvatska književnost 1 i 2 te Drama i kazalište hrvatske moderne. Predaje i na poslijediplomskom sveučilišnom studiju “Književnost i kulturni identitet” Filozofskog fakulteta u Osijeku. Glavni je urednik časopisa za književnost i kulturu „Književna revija“. Piše književne i kazališne eseje i kritiku za „Vijenac“, „Kolo“, „Kazalište“, „Hrvatsko glumište“ i „kazalište.hr“. Član je sljedećih znanstvenih i kulturnih udruga: International Association of Theatre Critics, Društvo hrvatskih književnih kritičara i teatrologa, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska. Dobitnik je „Povelje uspješnosti Julija Benešića“ u 2010. godini.

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Stjepan Tomaš

tomašStjepan Tomaš je književnik iz Osijeka, dugogodišnji je član Matice Hrvatske, u dva mandata i njezin potpredsjednik. Autor je dvadesetak knjiga proze. Niz godina zastupljen je u školskim čitankama i obveznoj lektiri, prevođen je na strane jezike, nagrađivan uglednim republičkim nagradama kao što su K.Š. Gjalski, I.J. Kozarac, Grigor Vitez i druge… Aktivan je i pouzdan suradnik u radu Matice Hrvatske u kojoj je i objavio nekoliko knjiga. Uvijek je spreman da se uključi u rješavanje aktualnih svakodnevnih problema, pa nam je u tom smislu dragocjen suradnik.

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Antun Tucak

------ sveucilisni glasnik, color, 2 stupca

Antun Tucak, professor emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, specijalist urologije, umirovljen, dopisni član HAZU.

Rođen 10.07.1934. godine u Sovićima, BiH. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1963. godine, doktorirao 1979. godine na Sveučilištu u Zagrebu, naslov disertacije: Usporedna klinička i histološka istraživanja pijelo-uroteralnog segmenta kod hidronefroze.

Radio je u Kliničkom bolničkom centru Osijek Klinika za urologiju gdje je obnašao dužnost predstojnika. Bio je dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. – 2003. Sada obnaša dužnost upravitelja Zavoda HAZU u Osijeku i predstojnika Zavoda za mineralni metabolizam Medicinskog fakulteta u Osijeku. Područje znanstvenog interesa – urolitijaza, urološka onkologija, rekonstrukcijska urološka kirurgija, povijest medicine i bioetike u medicini. Bio je voditelj 2 međunarodna projekta (EEZ i TEMPUS) i 12 projekata Republike Hrvatske. Bio je mentor 5 magistarskih  i 15 doktorskih radova. Publicirao je 230 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i 9 udžbenika.

Nagrade – HAZU, „Ladislav Rakovac“, Grada  Osijeka, Osječko-baranjske županije, „Gorjanović-Krambergeri“, Republička nagrada športa „Franjo Bućar“.

Odlikovanja: Spomenica Domovinskog rata 1990. – 1992., Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske i Red hrvatskog trolista.

Suradni je član AMZH od 1983. godine, a redoviti od 1986. godine. U Akademiji je bio član Glavnog odbora. Sada je predsjednik Podružnice AMZH u Osijeku.

 

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Danijela Lovoković

Dalovokovic_danijelanijela Lovoković rođena je 1968. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju graditeljsku školu. Diplomirala je 1993. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a  magistrirala je na Građevinskom fakultetu u Osijeku 2013. godine. Trenutno radi kao Pročelnica upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko baranjske županije. Aktivna je članica Društva arhitekata grada Osijeka te je član Matice hrvatske, Ogranka Osijek, predsjednica Odjela za arhitekturu i kulturu življenja.

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Miljenko Brekalo

brekaloProf. ddr. sc. Miljenko Brekalo rođen je 1962. godine u Osijeku. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru po drugi puta je postao doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest, znanstvena grana: svjetska i hrvatska moderna i suvremena povijest. U svome dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu objavio je pet knjiga, 50-ak znanstvenih radova, recenzent je preko 40-ak knjiga i znanstvenih članaka, urednik 20-ak knjiga i zbornika s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Tijekom znanstvene karijere bio je član oko dvadesetak programskih odbora znantvenih skupova, sudjelovao je na preko trideset međunarodnih i znanstvenih skupova, bio je glavni i odgovorni urednik i član uredništva 30-ak knjiga i znanstvenih publikacija. Pored znanstveno-istraživačkog rada u Institutu društvenih znansoti Ivo Pilar iz Zagreba, gdje radi kao znanstveni savjetnik i voditelj Područnog centra Osijek, obavlja nastavu na četiri sveučilišne i veleučilišne institucije.

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Zvjezdana Tuma Pavlov

tuma pavlov

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Jasmina Lovrinčević

lovrinčevićZavršila je studij jugoslavenskih jezika i književnosti te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Knjižnično obrazovanje i zvanje diplomiranog bibliotekara stječe u Beogradu (Srbija) 1986. Iz područja društvenih znanosti u polju informacijskih znanosti s posebnim osvrtom na bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. obranila je magisterij Školska knjižnica kao jedan od čimbenika unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa, a 2006. doktorat Školska knjižnica u diskursu informacijskog obrazovanja.
Bila je suradnica na projektu Kominikacijsko-informacijska paradigma školskih knjižnica (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti; glavni istraživač: prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić), a potom i suradnica na projektu Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti; Katedra Organizacija znanja; glavni istraživač: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman).

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Željko Bosilj

Bosilj Željko Bosilj član je predsjedništva Ogranka Matice hrvatske Osijek od 2011. godine. Predsjednik je Saveza gluhoslijepih osoba Dodir te direktor i voditelj športskog kluba “Dlan”. Volontira u mnogim ustanovama i udrugama za osobe sa invaliditetom, aktivno sudjeluje na zbližavanju osoba s invaliditetom i zajednice radi ravnopravnosti. Voditelj je različitih tečajeva i edukacija na područjima kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi te je sudionik stručnog tima na provedbi europskih projekata na području socijalne skrbi i kulture. Glazbenik, kompozitor, pjesnik i pisac šest zbiraka priči i pjesama, urednik nekoliko zbirki, kratkih priča i pjesama, čiji su autori osobe s invaliditetom, novinar žurnala “Vikend”, član književnog kluba “Oktogon”. Sudionik i organizator brojnih seminara, predavanja i sportskih događaja, kulturnih manifestacija, humanitarnih priredbi i aktivnosti, član različitih upravnih odbora.

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano

Božidar Šnajder

Božidar Šnajder rođen  je u Osijeku 24. prosinca 1952. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu, gimnaziju, a nakon toga diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Od 1976. godine  zaposlen u RO “Elektroosijek” kao pravnik i direktor  zajedničkih i općih poslova, a od 1985. godine zaposlenik je Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku, i to prvo kao pravnik i šef zajedničkih i općih poslova, a od 1991. godine do srpnja 2009. godine radi kao pomoćnik intendanta. Od 21. srpnja 2009. godine do 10. prosinca iste godine obnašao je funkciju vršitelja dužnosti intendanta HNK, a od tada do kraja 2013. godine obavljao je funkciju intendanta HNK u Osijeku. Nakon čega od 2015. godine ponovno obnaša funkciju intendanta HNK u Osijeku. Kroz njegovo djelovanje kao intendanta HNK u Osijeku danas su zamjetne manifestacije poput Krležinih dana, te  niz nagrada hrvatskog glumišta

Komentiraj

Objavljeno na Nekategorizirano