Ivan Trojan

ivan trojanIvan Trojan je rođen 25. ožujka 1979. godine u Osijeku. Godine 1997. upisuje Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost. Godine 2004. upisuje Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike – Hrvatska književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2006. upisuje Poslijediplomski doktorski studij kroatistike – Hrvatska književnost na istom visokom učilištu. Godine 2012. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstvenog polja Znanost o umjetnosti te je iste godine izabran i u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Trenutno ga nastavne obveze na Filozofskom fakultetu u Osijeku vežu uz kolegije Nova hrvatska književnost 1 i 2 te Drama i kazalište hrvatske moderne. Predaje i na poslijediplomskom sveučilišnom studiju “Književnost i kulturni identitet” Filozofskog fakulteta u Osijeku. Glavni je urednik časopisa za književnost i kulturu „Književna revija“. Piše književne i kazališne eseje i kritiku za „Vijenac“, „Kolo“, „Kazalište“, „Hrvatsko glumište“ i „kazalište.hr“. Član je sljedećih znanstvenih i kulturnih udruga: International Association of Theatre Critics, Društvo hrvatskih književnih kritičara i teatrologa, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska. Dobitnik je „Povelje uspješnosti Julija Benešića“ u 2010. godini.

Leave a Comment

Objavljeno pod Nekategorizirano

Comments are closed.