Odjel za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku suorganizator V. Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima

Odjel za hrvatski jezik Matice hrvatske u Osijeku i Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sudjelovali su u organizaciji i izvedbi znanstveno-stručnoga skupa „Hrvatski jezik u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti“ koji se u okviru V. Dana Josipa Kozarca održao u Lipovljanima 17. ožujka 2017. Tim je danom i činom svečano obilježena 50. obljetnica objavljivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika kao i završetak Mjeseca hrvatskoga jezika (21. veljače 2017. – 17. ožujka 2017.) te Dana hrvatskoga jezika (11. ožujka 2017. – 17. ožujka 2017.).

Općina Lipovljani kao domaćin svake godine upriličuje znanstveno-stručni skup Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima. Skup je tako postao dijelom programa kojim se u Lipovljanima obilježavaju Dani Općine Lipovljani, Dan Župe Sv. Josipa i Dan Osnovne škole Josipa Kozarca. Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku jedan je od suorganizatora skupa, a radno sudjeluje na skupu svake druge godine s jezičnim i/ili književnim temama. Šumarske su teme također zastupljene svake druge godine, a njih organizira Šumarski fakultet u Zagrebu. Budući da je prošle godine skup ispunila tema iz šumarstva, ove, 2017. godine, tema je skupa jezična i književna. Osim Općine Lipovljani, Filozofskoga fakulteta u Osijeku i Ogranka Matice hrvatske u Osijeku (Odjel za hrvatski jezik), suorganizatori su Šumarski fakultet u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Centar za znanstveni rad u Vinkovcima), Učiteljski fakultet u Zagrebu, Hrvatske šume i Institut za arheologiju u Zagrebu.

Program je započeo otvaranjem izložbe „Šuma okom šumara“ u Narodnoj knjižnici i čitaonici Lipovljani (Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Zagreb). Sudionici programa potom su se zaputili u Upravnu zgradu Šumarije Lipovljani u kojoj se nalazi Soba Josipa Kozarca, izložbena prostorija s predmetima iz druge polovice 19. stoljeća, odnosno iz vremena koje je Josip Kozarac proveo kao šumar i kao književnik u Lipovljanima pomladivši tisuće hektara površine sadnjom mladica hrasta lužnjaka.

Radni dio znanstveno-stručnoga skupa započeo je u 11:30, a svečano su ga otvorili organizatori: Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke u Lipovljanima, Mario Ribar, načelnik Općine Lipovljani, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu, te prof. dr. sc. Milica Lukić, u ime dekanice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Loretane Farkaš, u trajnome zvanju, te kao voditeljica Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju i voditeljica Odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Svojim su izlaganjima o povijesti i sadašnjosti hrvatskoga jezika u Slavoniji program skupa upotpunili prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, u trajnome zvanju, predsjednica Organizacijskoga odbora znanstveno-stručnoga skupa „Hrvatski jezik u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti“, prof. dr. sc. Anica Bilić, prof. dr. sc. Milica Lukić, doc. dr. sc. Silvija Ćurak, dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, i Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica. Okupljeni su pozorno slušali referate o jeziku i stilu romana i novela Josipa Kozarca kao i o njegovim nasljednicima u okviru šokačkoga književnog korpusa (Mara Švel-Gamiršek, Pavao Petričević i dr.), a jednako su se zanimljivima pokazale teme o gradišćanskohrvatskome jeziku, povezanosti Josipa Kozarca i Ivana Sergejeviča Turgenjeva, govoru Budrovaca i Đakovačkih Selaca. Domaćini su izvrsne seminarske radove studenata hrvatskoga jezika i književnosti pri Filozofskome fakultetu u Osijeku – Monike Pejičić, Tajane Šestak i Igora Kretonića – nagradili novčanom nagradom i priznanjem. Nagrađeni su studentski radovi oblikovani pod mentorskim vodstvom i na seminarima prof. dr. sc. Loretane Farkaš, u trajnome zvanju, doc. dr. sc. Marice Liović i doc. dr. sc. Silvije Ćurak. Upravo je podjelom priznanja svim sudionicima skupa i Svečanom sjednicom u povodu obilježavanja Dana Općine Lipovljani zaokruženo radno i ugodno ozračje našega boravka u Lipovljanima, a sudionici programa druženje su nastavili na zajedničkome objedu koji je organizirao Šumarski fakultet iz Zagreba na Opekama u svojim terenskim prostorijama.

Osječka je Matica u tome ozračju svoja izdanja darovala lipovljanskoj Knjižnici te organizatorima, a bogato je knjigovno uzdarje osječkoj Matici došlo od novljanske Matice i njezina predsjednika Alojza Buljana.

Leave a Comment

Objavljeno pod Naslovna

Comments are closed.